Ε.Φ.Ο.Α - ΕΝΩΣΕΙΣ

                        

     

   

    

ΧΡΗΣΙΜΑ links

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

online ο καιρός & webcams στην Ήπειρο

τρέχουσες συνθήκες με συνεχή 

ανανέωση

κατασκευή ιστοσελίδων

www.porngp.com

Σχολές Προπονητών

health 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; text-align: center;">

?????? ??????????: ?????? ??? ??????????? -????????? ??? ?????

????? ????????????.

????????????? ??? ??? ???????? ????????? ??? ?????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ??? ????????? ?? ?????? ?????? ??????.

????????? ????????? ?????????? ????????????

? ????? ??????? ?? ???????  12 ???????? 2014 ??? ??? 17:30, ???? ????????????? ??? ??????? ???????????? ???  ??????.

????? ??????.

??? ??? ???????? ????????? ??? ?????? ?????????? ??????  ????????????? ???: ? ????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ??????????????? ??? ?? ?????, ?? ????? ????? ??????? ?????????????, ????? ? ????????? 11/4/2014 ??? ??? 14:00.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Από την ΕΦΟΑ ανακοινώθηκε ότι από αρχές Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 θα διεξαχθούν δυο σχολές προπονητών Γ΄ Κατηγορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την σχολή, να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά στην ΕΦΟΑ,  το αργότερο μέχρι τηνΠαρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η επιλογή Σχολής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Για την αποδοχή της αίτησης απαιτείται παράβολο 250 ευρώ το οποίο πρέπει να κατατεθεί, στο λογαριασμό IBAN GR9701100800000008067887508 Εθνικής Τραπέζης, της ΕΦΟΑ, και αντίγραφο του καταθετηρίου, στο οποίο να εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη - ενδιαφερόμενου, να συνυποβληθεί με την αίτηση. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν μέσω της ΕΦΟΑ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατάρτιση της τελικής λίστας αποδοχής. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για να οργανωθούν οι Σχολές (μέγεθος, πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια). Όσων οι αιτήσεις δεν εγκριθούν θα τους επιστραφεί το παράβολο.Δείτε παρακάτω τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ